Tutkimustuloksia: Miten korona vaikuttaa aikomuksiin osallistua festareille?

LiveFIN toteutti Festivaali- ja Venuebarometritutkimukset vuonna 2020, joissa huomio keskittyy elävän musiikin kuluttamiseen ja kuluttajiin. Aikaisempien barometritutkimusten tuloksia on perinteisesti julkistettu MARSissa. Jatkumon nimissä MARS nostaa kanavissaan yksittäisiä tuloksia ja niihin liittyviä huomioita sekä mielipiteitä kerran viikossa läpi alkavan kevään.

Ensimmäinen nosto koskee Festivaalibarometrin tulosta, jonka mukaan pitkään stabiilina säilynyt vahva usko seuraavankin kesän festareilla käyntiin romahti syksyllä 2020 toteutetussa kyselyssä. Tutkija Maarit Kinnusen sanoin:

"Vuosina 2014-2018 Festaribarometrin vastaajat ovat olleet varmoja siitä, että osallistuvat festareille seuraavanakin vuonna. Huippu saavutettiin vuonna 2018, jolloin peräti 75 % oli täysin varma siitä, että osallistuu festareille seuraavana vuonna. Korona-ajan kysely tehtiin aikavälillä 8.10.-15.11.2020. Tuolloin vain 57 % piti osallistumistaan kesän 2021 festareille täysin varmana."


Näytimme ensimmäisenä löydöstä Tuska Metal Festivalin ja Finnish Metal Eventsin toimitusjohtajalle Eeka Mäkyselle ja Ruisrockin toimitusjohtaja Mikko Niemelälle. Molempien puheenvuoroista heijastui luottoa parempaan huomiseen ja viittausta kyselyn toteuttamisajankohdan vaikutukseen vastauksissa.


Eeka Mäkynen, Finnish Metal Events: 
”Loka-marraskuu, jolloin kyselyyn siis vastattiin, oli monella tavoin haikeaa aikaa ja sillä oli vaikutusta yleiseen mielipiteeseen ja uskoon paremmasta. Vuoden 2020 joulukuun positiiviset uutiset rokotteen löytymisestä puolestaan nostivat Tuskan myynnit ennätysmäisiin lukemiin. Luottoa kesään löytyi ja jengillä oli ostohousut jalassa. Molemminpuolinen ilo loppui lyhyeen. kun variantit ja toimitusvaikeudet valtasivat median palstatilan. Myynti loppui kuin seinään. Tämä luo uskon siihen, että heti kun voidaan kertoa rajoitusten päättymisestä ja turvallisesta osallistumisesta tapahtumiin, ihmiset ostavat lippuja like never ostaa lippuja before.”

 

Mikko Niemelä, Ruisrock: 
"Kansainväliset esimerkit esim. Briteistä kertovat kovin erilaista tarinaa ihmisten festivaalikaipuusta. Lippuja myytiin miljoonittain, heti kun lupaus festivaalikesästä annettiin. Hiljaiset signaalit myös täällä Suomessa antavat kuvan suuresta ikävästä tapahtumia kohtaan, kun seuraa vaikkapa sosiaalisessa mediassa käytäviä keskusteluja. Uskon, että lasku barometrin osallistumishalukkuudessa kertoo ennen kaikkea epävarmuudesta siihen, että järjestetäänkö festivaaleja ylipäätään. "
 

Kommenttien myötä esitimme kaksi jatkokysymystä tutkija Kinnuselle.

Maarit, koronan toinen aalto eteni loka-marraskuussa huolta aiheuttaen jo valtaosassa Suomea. Sen myötä huoli kesän 2022 festivaalien toteutumisesta alkoi varmasti kyteä mielessä ainakin osalla vastaajista. Mitä vastaisit väitteeseen, että tulos kertoo enemmän siitä, miten paljon vastaajat uskoivat kesän 2022 festivaalien toteutumiseen kuin heidän omasta aikomuksestaan osallistua?

Maarit Kinnunen: 
"Kysymys oli muotoiltu näin: "miten todennäköisenä pidät osallistumistasi festareille ensi vuonna". Siinä ei kysytty sitä, epäileekö vastaaja, että festarit ylipäätään järjestettäisiin. Kyselyyn vastattiin loka-marraskuussa, jolloin kesän 2021 festivaalien toteutuminen ei ollut yhtä kyseenalaista kuin se on tällä hetkellä. Mielestäni tämä kysymys peilaa nyt liikaa nykyhetkeen, kun festareiden järjestäminen on epävarmaa. Jos asiaa kysyttäisiin nyt, tulkintaa tulisi miettiä tarkemmin. Valtaosa vastauksista on kuitenkin lokakuulta 2020."

Toinen asia, mikä tukee sitä, että kyse on nimenomaan vastaajan omasta osallistumisesta, ovat vastaukset samassa kyselyssä esittämiimme korona-aiheisiin kysymyksiin. Noin 40 % vastaajista ilmoitti, että pelko koronatartunnasta vähentää omaa osallistumista ja lähes 30 % ilmoitti, että osallistuu isoihin tapahtumiin vasta, kun on saatu rokotteet. Se on ihan linjassa sen kanssa, että oman osallistumisen erittäin varma todennäköisyys on vähentynyt edellisestä kyselystä 18 %:lla.  Vastaukset näihin kolmeen väitteeseen myös korreloivat voimakkaasti (> 200) ja tilastollisesti merkitsevästi (p<.01).

Antavatko tutkimustulokset jonkinlaisia viitteitä siitä, miten vastaajat kokevat osallistuvansa festivaaleille kauempana tulevaisuudessa?

Maarit Kinnunen: 
"Omaa osallistumisvarmuutta kysyttiin myös viiden ja kymmenen vuoden päästä. Niiden osalta osallistumisvarmuus oli edellisten festaribarometrien tasolla. Viiden vuoden osalta osallistumisvarmuus jopa kasvoi vuoden 2018 kyselyn tuloksiin verrattuna."